Ons koor

Gospelkoor Soul2Soul is een gezellige, enthousiaste groep zangers uit de regio Teylingen. In saamhorigheid en met plezier repeteren wij wekelijks onze nummers. Ongeveer eens in de maand heeft het koor een uitvoering. Soul2Soul is in september 2010 opgericht. Na de zomer van 2020 staat Gospelkoor Soul2Soul onder leiding van Didier van Someren als dirigent. Koen van Leeuwen begeleidt sinds augustus 2021 de nummers op de piano.

Het koor bestaat momenteel uit een groep van zo'n 24 personen. De leeftijd van de leden is uiteenlopend. De oudste is 80 jaar en de jongste in de 20, maar het plezier in het zingen van Gospel bindt hen. Ons koor kent 3 stempartijen: sopraan, alt en tenor. De solo’s worden, na selectie, door eigen koorleden verzorgd. Zangers en zangeressen die solo willen zingen maar dat (nog) niet durven, geven we de kans om dat op te bouwen.

(Foto: Live media)